Excel

Zmeňte záporné čísla na kladné

Change Negative Numbers Positive

Vzorec programu Excel: Zmeňte záporné čísla na kladnéGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak chcete zmeniť záporné čísla na kladné a ponechať kladné čísla (tj. Získať absolútne hodnoty), použite vstavaný modul Funkcia ABS . V uvedenom príklade vzorec v C6 je:hodnota nie je k dispozícii pre vzorec alebo funkciu
= ABS (number)
Vysvetlenie

Funkcia ABS je plne automatická. Stačí zadať číslo a ABS vráti absolútnu hodnotu.

Preveďte záporné čísla na mieste

Ak potrebujete previesť záporné čísla iba raz, môžete ich previesť na mieste pomocou Prilepiť špeciálne :

  1. Pridajte -1 do bunky a skopírujte do schránky
  2. Vyberte záporné čísla, ktoré chcete previesť
  3. Použite Vložiť špeciálne> Hodnoty + násobiť

The video na tejto stránke ukazuje túto techniku ​​a mnoho ďalších špeciálnych skratiek na prilepenie.

Autor Dave Bruns


^