Excel

Vypočítajte jednoduchý úrok

Calculate Simple Interest

Excel vzorec: Vypočítajte jednoduchý úrokGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Na výpočet jednoduchého úroku v programe Excel (t. J. Úrok, ktorý nie je zložený) môžete použiť vzorec, ktorý násobí istinu, sadzbu a termín.Tento príklad predpokladá, že 1 000 dolárov sa investuje na 10 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 5%. Jednoduchý úrok znamená, že platby úrokov nie sú kombinované - úrok sa uplatňuje iba na istinu.

V uvedenom príklade vzorec v C8 je:

interest=principal*rate*term
Vysvetlenie

Všeobecný vzorec jednoduchého úroku je:

 
=C5*C7*C6

Pomocou odkazov na bunky teda máme: 
interest=principal*rate*term
Autor Dave Bruns


^