Excel

Vypočítajte istinu za dané obdobie

Calculate Principal

Excel vzorec: Vypočítajte istinu za dané obdobieGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Na výpočet istiny úveru v danom období môžete použiť funkciu PPMT. V uvedenom príklade vzorec v C10 je:= PPMT (rate,period,periods,-loan)
Vysvetlenie

V tomto prípade chceme vypočítať istinu na platbu 1 z 5-ročnej pôžičky vo výške 5 000 dolárov s úrokovou sadzbou 4,5%. Za týmto účelom nastavujeme PPMT takto:

sadzba - Úroková sadzba za obdobie. Hodnotu v C6 vydelíme 12, pretože 4,5% predstavuje ročný úrok:

 
= PPMT (C6/12,1,C8,-C5)

pre - obdobie, s ktorým chceme pracovať. Dodávané ako 1, pretože nás zaujíma istina prvej platby.

pv - Súčasná hodnota alebo celková hodnota všetkých platieb teraz. V prípade pôžičky sa to zadá ako záporná hodnota tak, že sa pred C5 pridá záporné znamienko k zásobe -5000.Pri týchto vstupoch funkcia PPMT vráti 74,465, čo je zaokrúhlené na 74,47 dolára, pretože sa používa formát čísla meny.

Autor Dave Bruns


^