Excel

Vypočítajte kumulatívny úrok z pôžičky

Calculate Cumulative Loan Interest

Excel vzorec: Vypočítajte kumulatívny úrok z pôžičkyGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Na výpočet kumulatívnej istiny zaplatenej medzi akýmikoľvek dvoma splátkami pôžičky môžete použiť funkciu CUMIPMT. V uvedenom príklade vypočítame celkovú istinu zaplatenú počas celého obdobia pôžičky pomocou prvého a posledného obdobia. Vzorec v C10 je:= CUMIPMT (rate,nper,pv,start,end,type)
Vysvetlenie

V tomto prípade chceme vypočítať kumulatívny úrok za celú dobu trvania 5-ročnej pôžičky vo výške 5 000 dolárov s úrokovou sadzbou 4,5%. Za týmto účelom sme nastavili CUMIPMT takto:

sadzba - Úroková sadzba za obdobie. Hodnotu v C6 vydelíme 12, pretože 4,5% predstavuje ročný úrok:

 
= CUMIPMT (C6/12,C8,C5,1,60,0)

nDue - celkový počet období splatnosti pôžičky, 60, z bunky C8.

pv - Aktuálna hodnota alebo celková hodnota všetkých súčasných platieb 5 000 z bunky C5.štart_period - prvé úrokové obdobie, v tomto prípade 1, pretože vypočítavame istinu počas celej doby pôžičky.

end_period - posledné úrokové obdobie, v tomto prípade 60 na celé obdobie pôžičky.

Pri týchto vstupoch funkcia CUMIPMT vráti -592,91, celkový úrok zaplatený za pôžičku.

Autor Dave Bruns


^