Excel

Vypočítajte zložený úrok

Calculate Compound Interest

Excel vzorec: Vypočítajte zložený úrokGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Na výpočet zloženého úroku v programe Excel môžete použiť FV funkcia . Tento príklad predpokladá, že 1 000 dolárov sa investuje počas 10 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 5%, kombinovanou mesačne. V uvedenom príklade vzorec v C10 je:= FV (rate,nper,pmt,pv)
Vysvetlenie

Funkcia FV môže vypočítať zložený úrok a vrátiť budúcu hodnotu investície. Na konfiguráciu funkcie potrebujeme poskytnúť sadzbu, počet období, pravidelné platby a súčasnú hodnotu.

aký je formát účtovného čísla v programe Excel

Na získanie sadzby (čo je sadzba za obdobie) používame ročnú sadzbu / obdobia alebo C6 / C8.

Na zistenie počtu bodiek (nper) používame výraz * bodky alebo C7 * C8.

Pravidelné platby nie sú k dispozícii, preto používame nulu.Podľa konvencie sa súčasná hodnota (pv) zadáva ako záporná hodnota, pretože 1 000 dolárov „opustí vašu peňaženku“ a počas tohto obdobia pôjde do banky.

Riešenie vyzerá takto:

 
= FV (C6/C8,C7*C8,0,-C5)
Autor Dave Bruns


^