Excel

Príklady vzorcov CAGR

Cagr Formula Examples

Excel vzorec: Príklady vzorcov CAGRGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Existuje niekoľko spôsobov, ako vypočítať CAGR v programe Excel. V programe Excel 2013 a novšom je najjednoduchším spôsobom použitie súboru Funkcia RRI . V uvedenom príklade vzorec v H9 je:=(end/start)^(1/periods)-1
Vysvetlenie

CAGR znamená zložená ročná miera rastu. CAGR je priemerná miera návratnosti investície za určité časové obdobie. Je to miera návratnosti, ktorá je potrebná na to, aby investícia rástla z počiatočného zostatku do konečného zostatku za predpokladu, že sa zisky reinvestujú každý rok a úrokové zlúčeniny sa každoročne spracujú. Existuje niekoľko spôsobov, ako vypočítať CAGR v programe Excel.

CAGR s funkciou RRI

V Exceli 2013 a novších verziách môžete použiť Funkcia RRI na výpočet CAGR jednoduchým vzorcom. Vzorec v H9 je:

ako nájsť strednú a štandardnú odchýlku v programe Excel
 
= RRI (B11,C6,C11)

kde C11 je konečná hodnota v roku 5, C6 je počiatočná hodnota (počiatočná investícia) a B11 je celkový počet období.

Poznámka: na rozdiel od väčšiny ostatných finančných funkcií v programe Excel, fv (budúca hodnota, tretí argument) nemusí byť v RRI zadávané ako záporné číslo.ako zamknúť karty v programe Excel

CAGR s ručným vzorcom

Vzorec na manuálny výpočet CAGR je:

 
= RRI (B11,C6,C11)

V uvedenom príklade vzorec v H7 je:

 
=(end/start)^(1/periods)-1

kde C11 je konečná hodnota v roku 5, C6 je počiatočná hodnota alebo počiatočná investícia a B11 je celkový počet období.

Prvá časť vzorca je mierou celkového výnosu, druhá časť vzorca anualizuje návratnosť počas životnosti investície.

vzorec pre mesiac a rok v programe Excel

CAGR s funkciou GEOMEAN

The GEOMEAN funkcia vypočítava geometrický priemer a môže sa použiť aj na výpočet CAGR. Na výpočet CAGR s GEOMEAN musíme použiť relatívne zmeny (percentuálna zmena + 1), niekedy sa im hovorí aj rastový faktor. Tieto hodnoty už máme v stĺpci E, takže ich môžeme použiť priamo vo funkcii GEOMEAN. Vzorec v H8 je:

 
=(C11/C6)^(1/B11)-1
Autor Dave Bruns


^