300 Príkladov

Automatické prispôsobenie

Autofit

Šírka stĺpca AutoFit | Výška riadku AutoFitako získať priemery v programe Excel

Pravdepodobne viete, ako zmeniť šírku stĺpca v Excel , ale viete aj ako automaticky sa zmestí najširší záznam v stĺpci?

Šírka stĺpca AutoFit

Predvolená šírka stĺpca je 64 pixelov.

1. Šírku stĺpca môžete zmeniť kliknutím a potiahnutím za pravý okraj hlavičky stĺpca.

Zmeniť šírku stĺpca2. Ak chcete, aby sa najširší záznam automaticky hodil do stĺpca, dvakrát kliknite na pravý okraj hlavičky stĺpca.

Stĺpec AutoFit

3. Ak chcete automaticky prispôsobiť viacero stĺpcov, najskôr vyberte viac stĺpcov kliknutím a potiahnutím cez hlavičky stĺpcov.

Vyberte viac stĺpcov

ako nájsť sumu v programe Excel

Poznámka: Ak chcete vybrať nesusediace stĺpce, podržte kláves CTRL a kliknite na hlavičky stĺpcov.

4. Ďalej dvakrát kliknite na pravý okraj jednej z hlavičiek stĺpcov.

Automatické prispôsobenie viacerých stĺpcov

5. Ak chcete zmeniť šírku všetkých stĺpcov, najskôr vyberte všetky stĺpce kliknutím na tlačidlo Vybrať všetko.

Vyberte položku Všetky stĺpce

6. Ďalej zmeňte šírku stĺpca.

Zmeniť šírku všetkých stĺpcov

Výška riadku AutoFit

Vyššie popísané techniky je možné použiť aj na zmenu výšky radu. Namiesto klikania na pravý okraj hlavičky stĺpca stačí kliknúť na dolný okraj hlavičky riadka. Existuje ešte jeden spôsob automatického prispôsobovania stĺpcov alebo riadkov.

ktoré z nasledujúcich funkčných klávesov uľahčuje vloženie názvu rozsahu do vzorca?

1. Najprv vyberte viacero riadkov kliknutím a potiahnutím cez hlavičky riadkov.

Vyberte viac riadkov

2. Na karte Domov v skupine Bunky kliknite na položku Formátovať.

Kliknite na položku Formátovať

3. Kliknite na položku Prispôsobiť výšku riadka.

Kliknite na položku Prispôsobiť výšku riadka

Výsledok:

Výška riadku AutoFit

Poznámka: Túto techniku ​​môžete použiť aj na nastavenie výšky riadka alebo šírky stĺpca (pozri snímku obrazovky v kroku 3). Dávajte si pozor, nemyslite tu v pixeloch. Predvolená šírka stĺpca je 8,43 jednotiek a predvolená výška riadka je 15,00 jednotiek.

8/12 Dokončené! Získajte oveľa viac informácií o rozsahoch>
Prejsť na nasledujúcu kapitolu: Vzorce a funkcie^