Excel

Pridajte roky k dátumu

Add Years Date

Vzorec programu Excel: Pridajte roky k dnešnému dňuGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak chcete k dátumu pridať určitý počet rokov, môžete použiť vzorec založený na funkcii DATE s pomocou funkcií ROK, MESIAC a DEŇ.V uvedenom príklade vzorec v D5 je:

= DATE ( YEAR (date)+years, MONTH (date), DAY (date))
Vysvetlenie

Funkcie YEAR, MONTH a DAY, ktoré pracujú zvnútra von, extrahujú tieto príslušné komponenty dátumu:

 
= DATE ( YEAR (B5)+C5, MONTH (B5), DAY (B5))

Na vonkajšej úrovni funkcia DATE jednoducho znova zostaví hodnoty komponentov späť na platný dátum programu Excel. Aby sme k dátumu pridali roky, stačí pred opätovnou montážou pridať hodnotu v C5 k komponentu roka:

 
= YEAR (B5) // 1960 = MONTH (B5) // 3 = DAY (B5) // 8

Vzorec sa potom vyrieši takto: 
= DATE ( YEAR (B5)+C5, MONTH (B5), DAY (B5))

Poznámka: Ak potrebujete k dátumu (t.j. 12, 24, 36, 48 atď.) Pridať „párny“ násobok 12 mesiacov, môžete použiť oveľa jednoduchší vzorec založený na Funkcia EDATE . Pozri: pridať k dátumu mesiace .

Autor Dave Bruns


^