Excel

Pridajte mesiace k dátumu

Add Months Date

Excel vzorec: Pridajte mesiace k dnešnému dňuGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak chcete k dátumu pridať určitý počet rokov, môžete použiť funkciu EDATE.V uvedenom príklade vzorec v D5 je:

= EDATE (date,months)
Vysvetlenie

Funkcia EDATE je plne automatická. Jednoducho zadajte platný dátum a počet mesiacov a EDATE vráti nový dátum. Ak chcete od dátumu odpočítať mesiace, zadajte zápornú hodnotu.

Sčítanie rokov

Ak sa chcete od určitého dátumu pohybovať vpred a vzad v rokoch, v EDATE sa môžete vynásobiť 12:

 
= EDATE (B5,C5)
Autor Dave Bruns


^