Excel

Pridajte dni k dátumu

Add Days Date

Excel vzorec: Pridajte dni k dátumuGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak chcete k dátumu pridať určitý počet rokov, môžete použiť funkciu EDATE.V uvedenom príklade vzorec v D5 je:

=date+days
Vysvetlenie

Dátumy v Exceli sú len sériové čísla. Číslo 1 predstavuje 1. január 1900, číslo 1000 je 26. september 1902 a tak ďalej.

Keď máte v programe Excel platný dátum, vy a stačí pridať dni priamo. Denné hodnoty môžu byť kladné alebo záporné.

countif väčší ako a menší ako

Napríklad pri dátume v A1 môžete pridať 100 dní takto: 
=B5+C5

V uvedenom príklade je vzorec vyriešený takto:

 
=A1+100

Pri formátovaní dátumu je 36868 8. december 2000.

Autor Dave Bruns


^