Excel

Absolútna referencia

Absolute Reference

Príklad absolútnej referencie v programe Excel

Absolútny odkaz v programe Excel odkazuje na odkaz, ktorý je „uzamknutý“, takže riadky a stĺpce sa pri kopírovaní nezmenia. Na rozdiel od a relatívna referencia , absolútny odkaz sa týka skutočného pevného umiestnenia na pracovnom hárku.Ak chcete v programe Excel vytvoriť absolútnu referenciu, pridajte pred riadok a stĺpček znak dolára. Absolútny odkaz na A1 napríklad vyzerá takto:

aký je vzorec pre priemer v exceli
 
=$A

Absolútna referencia pre rozsah A1: A10 vyzerá takto:

 
=$A:$A

Príklad

V uvedenom príklade sa vzorec v D5 zmení takto pri skopírovaní do stĺpca D:

ako pridať stĺpcové iskry v programe Excel
 
=C5*$C =C6*$C =C7*$C =C8*$C =C9*$C

Upozorňujeme, že absolútny odkaz na C2, ktorý obsahuje hodinovú sadzbu, sa nemení, zatiaľ čo odkaz na hodiny v C5 sa mení s každým novým riadkom.Prepínanie medzi absolútnymi a relatívnymi adresami

Pri zadávaní vzorcov môžete použiť klávesovú skratku k prepínať medzi relatívnymi a absolútnymi referenčnými možnosťami , bez ručného zadávania znakov dolára ($).^