Excel

100% skladaný stĺpcový graf

100 Stacked Column Chart

Excel 100% skladaný stĺpcový graf

100% skladaný stĺpcový graf je typ grafu programu Excel, ktorý má zobrazovať relatívne percento viacerých dátových radov v skladaných stĺpcoch, kde sa celkový (kumulatívny) skladaný zo stĺpcov vždy rovná 100%. Stopercentne zostavený stĺpcový graf môže v priebehu času zobrazovať čiastočné podiely, napríklad podiel štvrťročných tržieb za región alebo podiel mesačných splátok hypotéky, ktoré smerujú k úrokom a istine.Napriek tomu, že skladané stĺpcové grafy môžu ukazovať zmenu v priebehu času medzi vzťahmi k celku, je všeobecne ťažké porovnať relatívnu veľkosť komponentov, ktoré tvoria každý stĺpec.

Pros

  • Viac kategórií a sérií údajov v kompaktnom priestore
  • V priebehu času môže zobrazovať čiastočné zmeny

Zápory

  • Je ťažké porovnávať všetky okrem prvej série
  • Staňte sa vizuálne komplexnými, pretože sa pridávajú kategórie alebo série

Tipy

  • Obmedzte série a kategórie údajov
  • Vyhnite sa všetkým 3D variantom


^